Rule #1: Life is supposed to be fun!

Làm cách nào gửi quảng cáo để kiểm tra sau khi quảng cáo đó bị từ chối và đã được khắc phục?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Làm cách nào gửi quảng cáo để kiểm tra sau khi quảng cáo đó bị từ chối và đã được khắc phục?

  • Chỉ định quảng cáo cho một mục hàng khác
  • Trên trang của Quảng cáo, hãy nhấp vào nút làm mới
  • Chọn quảng cáo và nhấp vào “Gửi lại để phê duyệt
  • Chọn quảng cáo và chọn “Kích hoạt”

Câu trả lời đúng là: Chọn quảng cáo và chọn “Kích hoạt”

Giải thích : Tất cả các quảng cáo phải được chấp thuận trước khi chúng có thể được phân phối bởi các mục hàng. Quảng cáo mới sẽ tự động được gửi qua quy trình phê duyệt sau khi chúng được chỉ định cho một mục hàng đang hoạt động. Tuy nhiên, nếu quảng cáo bị từ chối, bạn nên thực hiện các thay đổi cần thiết để sửa quảng cáo, sau đó sử dụng menu thả xuống Gửi lại để phê duyệt để gửi lại quảng cáo đã cập nhật theo cách thủ công qua quy trình kiểm tra.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/displayvideo/answer/6276988

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095