Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi người dùng thực hiện các thay đổi đối với mục hàng hoặc thứ tự chèn, những thay đổi đó được hiển thị ở đâu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi người dùng thực hiện các thay đổi đối với mục hàng hoặc thứ tự chèn, những thay đổi đó được hiển thị ở đâu?

  • Trong Tệp dữ liệu có cấu trúc có thể tải xuống
  • Trong Chi tiết Cơ bản của Đối tác
  • Trong bảng điều khiển bên trái sau khi tìm kiếm tên người dùng
  • Trong Lịch sử thay đổi trong nhật ký thay đổi

Câu trả lời đúng là: Trong Lịch sử thay đổi trong nhật ký thay đổi

Giải thích : Tất cả các thay đổi đối với mục hàng hoặc đơn đặt hàng chèn do người dùng thực hiện có thể được xem trong lịch sử thay đổi trong bảng thay đổi.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095