Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đối với giao dịch, công cụ nào có thể được sử dụng để xác định xem kích thước quảng cáo chính xác có được gửi cùng với yêu cầu giá thầu hay không?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đối với giao dịch, công cụ nào có thể được sử dụng để xác định xem kích thước quảng cáo chính xác có được gửi cùng với yêu cầu giá thầu hay không?

  • Báo cáo Bảo đảm có lập trình của YouTube
  • Lịch sử của nhà quảng cáo
  • Trường trạng thái quảng cáo
  • Trình gỡ rối giao dịch

Câu trả lời đúng là: Trình gỡ rối giao dịch

Giải thích : Trình khắc phục sự cố giao dịch là một công cụ mạnh mẽ, dễ sử dụng để phân tích các vấn đề với đấu giá kín, giao dịch đảm bảo và giao dịch ưu tiên. Với Trình gỡ rối giao dịch, bạn có thể:

  • Xem nhanh lý do tại sao một thỏa thuận không được chi tiêu.
  • Khắc phục sự cố giao dịch từ bất kỳ sàn giao dịch nào có giao dịch tích hợp với Display & Video 360.
  • Sử dụng bộ lọc để gỡ rối các giao dịch cụ thể nếu mục hàng đang nhắm mục tiêu nhiều giao dịch.
  • Xem các lý do và định lượng cụ thể về lý do tại sao mất khả năng hiển thị, ở ba cấp độ riêng biệt.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/displayvideo/answer/6292894

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095