Rule #1: Life is supposed to be fun!

Làm cách nào để tiện ích mở rộng quảng cáo có thể góp phần tăng mức độ tương tác của người dùng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Làm cách nào để tiện ích mở rộng quảng cáo có thể góp phần tăng mức độ tương tác của người dùng?

  • Với những hình ảnh và video hấp dẫn.
  • Tiện ích mở rộng quảng cáo bao gồm nút “chia sẻ”.
  • Tiện ích mở rộng quảng cáo bao gồm nút “thích” để đánh giá xem quảng cáo có thuận lợi hay không.
  • Bằng cách giải quyết mục đích, thiết bị và vị trí của người dùng.

Câu trả lời đúng là: Bằng cách giải quyết mục đích, thiết bị và vị trí của người dùng.

Việc cung cấp tiện ích mở rộng quảng cáo có liên quan sẽ khuyến khích người dùng đưa ra quyết định sáng suốt hơn và thực hiện hành động. Tiện ích mở rộng quảng cáo tăng mức độ tương tác.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095