Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mô hình chi phí nào chỉ tính chi phí cho số lần hiển thị đã được đo lường là có thể xem bằng Chế độ xem đang kích hoạt?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mô hình chi phí nào chỉ tính chi phí cho số lần hiển thị đã được đo lường là có thể xem bằng Chế độ xem đang kích hoạt?

  • CPA
  • CPM
  • CPC
  • vCPM

Câu trả lời đúng là: vCPM

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095