Rule #1: Life is supposed to be fun!

Làm cách nào để loại trừ một nhóm URL giữa các nhà quảng cáo?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Làm cách nào để loại trừ một nhóm URL giữa các nhà quảng cáo?

  • Đối sánh chéo một nhóm URL với các danh mục nhạy cảm của chúng và chặn chúng trong nhắm mục tiêu An toàn thương hiệu
  • Tải lên báo cáo Tính sẵn có của khoảng không quảng cáo vào cài đặt xác minh của mục hàng
  • Liên hệ với bộ phận hỗ trợ để loại trừ danh sách URL
  • Tạo một kênh URL và loại trừ nó trong nhắm mục tiêu cấp nhà quảng cáo hoặc cấp đối tác

Câu trả lời đúng là: Tạo một kênh URL và loại trừ nó trong nhắm mục tiêu cấp nhà quảng cáo hoặc cấp đối tác

Giải thích : Sau khi tạo kênh, bạn có thể đưa kênh đó vào danh sách cấm phân phát trên đối tác hoặc nhà quảng cáo của mình. Các kênh danh sách đen sẽ tự động bị chặn trong tất cả các nhà quảng cáo, chiến dịch, đơn đặt hàng và mục hàng của đối tác của bạn (hoặc nếu được đặt cho một nhà quảng cáo, tất cả các tổ chức thuộc nhà quảng cáo đó). Bắt đầu bằng cách làm theo các bước ở trên để tạo kênh mới. Điều hướng đến Cài đặt của nhà quảng cáo hoặc đối tác của bạn rồi đến Nhắm mục tiêu trong menu bên trái. Tìm Kênh & URL và nhấp vào Chỉnh sửa Chỉnh sửa. Tìm kiếm tên kênh của bạn và nhấp vào Chặn, sau đó nhấp vào Xong. Lưu Cài đặt của bạn.

Đọc thêm trên : https://support.google.com/displayvideo/answer/2717490

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095