Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để truy cập danh sách đối tượng của bên thứ nhất từ thẻ Floodlight trong Display & Video 360, bạn nên thực hiện bước nào trong Campaign Manager?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để truy cập danh sách đối tượng của bên thứ nhất từ thẻ Floodlight trong Display & Video 360, bạn nên thực hiện bước nào trong Campaign Manager?

  • Thêm macro Display & Video 360 vào Thẻ Floodlight
  • Đặt thẻ Floodlight để chấp nhận thẻ Động
  • Thêm một biến tùy chỉnh để nhắm mục tiêu theo đối tượng
  • Gán thẻ Floodlight cho danh sách đối tượng

Câu trả lời đúng là: Gán thẻ Floodlight cho danh sách đối tượng

Giải thích : Nếu đã liên kết cấu hình Floodlight với nhà quảng cáo, bạn có thể nhắm mục tiêu danh sách đối tượng mới trong Display & Video 360 ngay sau khi chúng được tạo dưới dạng hoạt động Floodlight trong Campaign Manager. Đôi khi, có thể mất đến một giờ để hoạt động Floodlight mới tạo xuất hiện trong Display & Video 360.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/displayvideo/answer/2949947

.

.

.

Xử lý thiết lập kỹ thuật để theo dõi và đo lường các chiến dịch trong Search Ads hoặc Display & Video 360 qua thẻ Floodlight có thể là một quá trình khó khăn, đặc biệt nếu bạn là người mới sử dụng các nền tảng quảng cáo Google Marketing Platform này (trước đây gọi là DoubleClick).

Nếu bạn không chắc Floodlight là gì, thì đó là hệ thống được Search Ads 360, Display & Video 360 và Campaign Manager sử dụng để theo dõi và báo cáo về các lượt chuyển đổi. Hoạt động Floodlight là một chuyển đổi cụ thể mà bạn muốn theo dõi, chẳng hạn như hoàn thành mua hàng hoặc truy cập vào một trang trên trang web của bạn.

Đối với hầu hết các nhà quảng cáo, đó là một hệ thống theo dõi chuyển đổi hoàn toàn mới. Nhưng khi được chia nhỏ thành các bước đơn giản, việc thiết lập hoạt động Floodlight và đối tượng trong Campaign Manager sẽ không khiến bạn phải đau đầu. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách:

  1. Thiết lập các hoạt động Floodlight mới trong Campaign Manager
  2. Nhập các hoạt động Floodlight vào Trình quản lý thẻ của Google
  3. Tạo đối tượng trong Campaign Manager

Như một điều kiện tiên quyết đối với hướng dẫn này, bạn cần phải thiết lập cả hai điều sau:
– Hồ sơ Nhà quảng cáo đang hoạt động được thiết lập trong Campaign Manager
– Tài khoản Trình quản lý thẻ của Google, với mã được cài đặt chính xác trên trang web của bạn.

1) Thiết lập các hoạt động Floodlight mới trong Campaign Manager

Trong Campaign Manager, điều hướng đến tab ‘Nhà quảng cáo’ và chọn nhà quảng cáo bạn muốn thiết lập hoạt động Floodlight.

Khi bạn đã ở trong tài khoản nhà quảng cáo mong muốn, hãy điều hướng đến tab ‘Nhóm hoạt động Floodlight’ và nhấp vào ‘Mới’, sau đó đặt tên cho nhóm hoạt động mới. Ví dụ: nếu bạn đang thiết lập các hoạt động Floodlight để theo dõi khách truy cập trang thì hãy đặt tên thích hợp cho trang và chọn ‘Bộ đếm’ từ menu thả xuống ‘Loại’.

Sau khi hài lòng với nhóm hoạt động Floodlight, bạn đã sẵn sàng tạo hoạt động Floodlight. Chọn tab ‘Hoạt động Floodlight’ và nhấp vào ‘Mới’.

Đặt tên cho hoạt động Floodlight của bạn, URL dự kiến ​​và đảm bảo trạng thái được đặt thành ‘Hoạt động’. Để theo dõi khách truy cập trang, các cài đặt bên dưới cho ‘Loại’ và ‘Phương pháp đếm’ sẽ phù hợp. Bạn cũng sẽ cần chọn nhóm hoạt động có liên quan mà bạn vừa tạo từ menu thả xuống.

Lưu hoạt động Floodlight này, sau đó mở trình đơn thả xuống Trình quản lý thẻ của Google sẽ xuất hiện. Nếu bạn đã liên kết một vùng chứa GTM, nó sẽ xuất hiện ở đây, nhưng nếu bạn chưa liên kết một vùng chứa, bạn có thể nhập ID vùng chứa GTM tại đây để thực hiện việc này. Chọn vùng chứa bạn muốn đẩy hoạt động Floodlight đến và nhấp vào ‘Đẩy vào Trình quản lý thẻ của Google’, sau đó lưu để phát trực tiếp. 

2) Nhập các hoạt động Floodlight vào Trình quản lý thẻ của Google

Điều hướng đến Trình quản lý thẻ của Google và mở vùng chứa mà hoạt động Floodlight vừa được đẩy đến. Trong đó, bạn sẽ thấy một thông báo rằng có một mặt hàng đang chờ xử lý.

Nhấp vào ‘Xem Hàng đợi Phê duyệt’, chọn tên yêu cầu Floodlight và xem lại tổng quan về yêu cầu. Điều quan trọng là khi chọn không gian làm việc đích để thêm hoạt động Floodlight vào, bạn chọn ‘TỒN TẠI’. Điều này sẽ cho phép bạn liên kết hoạt động Floodlight mới với tất cả các thẻ và trình kích hoạt khác trong vùng chứa hiện có của bạn.

Khi hoạt động Floodlight đã được thêm vào Trình quản lý thẻ dưới dạng thẻ, bạn sẽ cần cung cấp cho nó một trình kích hoạt để kích hoạt. Đối với đối tượng ‘Tất cả khách truy cập trang web’, hãy sử dụng trình kích hoạt ‘Tất cả các trang’.

Tuy nhiên, nếu bạn đang muốn theo dõi lượt truy cập vào các trang web cụ thể, bạn sẽ cần tạo các trình kích hoạt kích hoạt cụ thể cho những trang này. Để thực hiện việc này, hãy tạo trình kích hoạt mới, chọn ‘Lượt xem trang’ làm Loại sự kiện và chỉ định URL trang chứa trang đích mong muốn.

Sau đó, chỉ định trình kích hoạt mới của bạn cho hoạt động Floodlight có liên quan mà bạn đã thêm.

Tương tự, nếu bạn đang thiết lập hoạt động Floodlight để theo dõi chuyển đổi, bạn sẽ cần đảm bảo trình kích hoạt được đặt thành trang hoặc sự kiện chuyển đổi thay vì ‘Lượt xem trang’. Trong trường hợp bên dưới, chuyển đổi đang được theo dõi bởi một sự kiện trang web tùy chỉnh.

Xuất bản bất kỳ thay đổi nào đối với vùng chứa GTM, sau đó điều hướng trở lại Campaign Manager.

3) Tạo đối tượng trong Campaign Manager

Giờ đây, hoạt động Floodlight của bạn đã được xuất bản, bạn có thể sử dụng hoạt động này để tạo đối tượng, vì vậy hãy điều hướng đến tab ‘Đối tượng’ của Campaign Manager. Tại đây, bạn sẽ thấy bất kỳ đối tượng nào bạn đã tạo trong Campaign Manager cũng như các đối tượng tương tự đã được tạo bởi các chiến dịch chạy trong SA360 hoặc DV360.

Nhấp vào ‘Mới’, đặt tên cho danh sách đối tượng của bạn và chọn thời hạn thành viên. Điều này sẽ xác định số ngày người dùng sẽ vẫn là thành viên của đối tượng trước khi bị xóa do không hoạt động.

Việc chọn thời hạn thành viên tối đa là 540 sẽ cho phép bạn thu thập nhiều dữ liệu nhất có thể. Điều này cũng sẽ khuyến khích việc tạo các đối tượng tương tự khi các chiến dịch được chạy trong SA360 hoặc DV360. Đảm bảo trạng thái được đặt thành ‘Hoạt động’ để bạn có thể bắt đầu thu thập dữ liệu đối tượng ngay lập tức.

Liên kết đối tượng với hoạt động Floodlight bạn vừa tạo, sau đó lưu đối tượng.

Để đảm bảo rằng đối tượng mới của bạn đang theo dõi chính xác, hãy kiểm tra lại trong khoảng 24 đến 48 giờ để đánh giá mức độ lưu lượng truy cập. Nếu mọi thứ đã được thiết lập chính xác, số lượng thành viên của danh sách đối tượng sẽ bắt đầu đông hơn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095