Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hai cách để kiểm tra nguyên nhân một giao dịch riêng tư hiện không chạy là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hai cách để kiểm tra nguyên nhân một giao dịch riêng tư hiện không chạy là gì?

  • Tìm kiếm nhật ký lịch sử cho thỏa thuận
  • Tạo báo cáo Thành phần đối tượng
  • Kiểm tra trạng thái phê duyệt quảng cáo
  • Sử dụng Trình gỡ rối giao dịch

Các câu trả lời đúng là: Kiểm tra trạng thái phê duyệt quảng cáo và Sử dụng Trình gỡ rối giao dịch

Giải thích : Bạn cần kiểm tra xem quảng cáo của mình đã được chấp thuận để chạy hay chưa. Bạn nên chạy trình gỡ rối để tìm ra vấn đề.

Trình khắc phục sự cố là một công cụ mạnh mẽ, dễ sử dụng để phân tích các vấn đề với đấu giá kín, giao dịch được đảm bảo, giao dịch cố định không bảo đảm và mục hàng trong phiên đấu giá mở.

Để giữ cho quảng cáo an toàn và phù hợp với mọi người, chúng tôi sẽ xem xét các quảng cáo để đảm bảo chúng tuân thủ chính sách Google Ads, chính sách Google Ad Manager và các chính sách trao đổi khác. Hầu hết các quảng cáo được xem xét trong vòng 1 ngày làm việc.

Tất cả nội dung trong quảng cáo của bạn đều được xem xét, bao gồm cả nội dung và trang đích của bạn. Trong quá trình này, trạng thái của quảng cáo sẽ là “Đang chờ xử lý”. Quá trình này thường mất ít hơn 8 giờ. Ít nhất, quá trình xem xét này phải hoàn tất trước khi quảng cáo của bạn có thể bắt đầu phân phát. Khi trạng thái của quảng cáo là “Đang chờ xử lý”, bạn có thể kiểm tra thời gian bắt đầu xem xét để ước tính thời gian xem xét.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/displayvideo/answer/6063030

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095