Rule #1: Life is supposed to be fun!

Là một nhà tiếp thị, bạn nên đánh giá chiến dịch của mình theo cách nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Là một nhà tiếp thị, bạn nên đánh giá chiến dịch của mình theo cách nào?

 • Bằng cách tập trung vào những quảng cáo hoạt động kém nhất và giảm tần suất của quảng cáo đó, sau đó đánh giá lại.
 • Bằng cách kiểm tra xem toàn bộ ngân sách đã được sử dụng cho chiến dịch hay chưa.
 • Bằng cách sử dụng phân tích giá trị lâu dài để kiểm tra tác động đến các chỉ số nâng cao thương hiệu.
 • Bằng cách kiểm tra xem kết quả của một mục tiêu cụ thể có vượt quá hoặc không đạt được mục tiêu đề ra hay không.
 • Câu trả lời đúng là: Bằng cách kiểm tra xem kết quả của một mục tiêu cụ thể có vượt quá hoặc không đạt được mục tiêu đề ra hay không.

  Là một nhà tiếp thị, việc đánh giá chiến dịch của bạn xoay quanh việc so sánh kết quả thực tế với mục tiêu ban đầu đặt ra cho một mục tiêu cụ thể. Các chiến dịch thành công vượt quá các mục tiêu này, trong khi những chiến dịch không thành công được coi là hoạt động kém. Hãy xem xét một chiến dịch nhằm mục đích tăng mức độ nhận biết thương hiệu lên +10 và cuối cùng đạt được mức tăng +12 – điều này vượt quá mong đợi. Ngược lại, nếu một chiến dịch được thiết lập để tăng mức độ ưa thích thương hiệu thêm 5 điểm nhưng chỉ mang lại mức tăng 4 điểm thì chiến dịch đó được coi là hoạt động kém. Những hiểu biết sâu sắc này giúp các nhà tiếp thị xác định các chiến lược hiệu quả và các lĩnh vực cần cải thiện, từ đó tinh chỉnh các chiến dịch tiếp theo.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095