Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để đánh giá chiến dịch của mình, nhà tiếp thị nên làm gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để đánh giá chiến dịch của mình, nhà tiếp thị nên làm gì?

 • Họ nên sử dụng phân tích giá trị lâu dài để kiểm tra tác động đến các chỉ số nâng cao thương hiệu.
 • Họ nên tập trung trên những quảng cáo hoạt động kém nhất và giảm tần suất của quảng cáo đó, sau đó đánh giá lại.
 • Họ nên kiểm tra xem liệu tất cả ngân sách đã được sử dụng cho chiến dịch hay chưa.
 • Họ nên kiểm tra xem kết quả của một mục tiêu cụ thể có vượt quá hoặc không đạt được mục tiêu đề ra hay không.
 • Câu trả lời đúng là: Họ nên kiểm tra xem kết quả của một mục tiêu cụ thể có vượt quá hoặc không đạt được mục tiêu đề ra hay không.

  Để đánh giá các chiến dịch của họ một cách hiệu quả, các nhà tiếp thị nên so sánh kết quả thực tế với các mục tiêu đã đặt ra. Nếu một chiến dịch vượt qua mục tiêu thì đó là thành công. Ngược lại, nó sẽ phân phối dưới mức nếu thiếu hụt. Ví dụ: hãy xem xét tình huống trong đó một chiến dịch nhằm mục đích tăng mức độ nhận biết thương hiệu lên 10 điểm nhưng lại đạt được mức tăng 12 điểm – điều này được coi là thành công. Mặt khác, nếu một chiến dịch nhằm mục đích nâng cao mức độ ưa thích thương hiệu lên 5 điểm nhưng chỉ tăng được 4 điểm thì chiến dịch đó đã không đáp ứng được kỳ vọng. Quá trình đo lường này được lặp đi lặp lại, cho phép các nhà tiếp thị xác định các yếu tố và lĩnh vực thành công để cải thiện, tinh chỉnh các chiến lược của họ trong quá trình thực hiện.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095