Rule #1: Life is supposed to be fun!

Là một người sáng tạo trên YouTube, Kieran có thể tiếp cận hơn 2 tỷ người dùng đang hoạt động mỗi tháng và sử dụng các điểm cải tiến của nền tảng này để tạo ra các nội dung đáp ứng nhu cầu của người dùng. YouTube cho phép anh tự do thể hiện bản thân, tìm kiếm cơ hội mới và kiếm tiền trong khi sử dụng YouTube. YouTube giúp người sáng tạo kiếm sống bằng cách nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Là một người sáng tạo trên YouTube, Kieran có thể tiếp cận hơn 2 tỷ người dùng đang hoạt động mỗi tháng và sử dụng các điểm cải tiến của nền tảng này để tạo ra các nội dung đáp ứng nhu cầu của người dùng. YouTube cho phép anh tự do thể hiện bản thân, tìm kiếm cơ hội mới và kiếm tiền trong khi sử dụng YouTube.
YouTube giúp người sáng tạo kiếm sống bằng cách nào?

  • Người sáng tạo được trả tiền mỗi khi họ tải lên nội dung YouTube.
  • Người sáng tạo được trả tiền để tạo ra mức độ tương tác trên nhiều kênh.
  • Người sáng tạo được trả tiền khi vượt qua số lượng người đăng ký cụ thể.
  • Người sáng tạo được trả tiền để chia sẻ quảng cáo cùng với nội dung của họ .

Câu trả lời đúng là: Người sáng tạo được trả tiền để chia sẻ quảng cáo cùng với nội dung của họ.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095