Rule #1: Life is supposed to be fun!

Google khuyến nghị sử dụng phương pháp kể chuyện nào trong các chiến dịch YouTube của bạn?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Google khuyến nghị sử dụng phương pháp kể chuyện nào trong các chiến dịch YouTube của bạn?

  • Cảnh quay rộng, cảnh quay hẹp, cận cảnh
  • Độ tương phản / bối cảnh / màu sắc, cảnh quay nhập vai, phần thưởng
  • Lấy nét, ảnh động, trường hợp tốt nhất
  • Trêu ghẹo / khuếch đại / tiếng vang, cảnh quay trực tiếp, phần tiếp theo

Câu trả lời đúng là: Trêu ghẹo / khuếch đại / dội lại, bắn trực tiếp, tiếp theo

.

.

.

Theo Google, bạn nên dùng những cách kể chuyện nào trong các chiến dịch YouTube của mình

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095