Rule #1: Life is supposed to be fun!

Kỹ thuật kể chuyện nào trên YouTube có thể dùng khi mô tả một video quảng cáo thay đổi tùy theo ngữ cảnh xem video của từng người?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Kỹ thuật kể chuyện nào trên YouTube có thể dùng khi mô tả một video quảng cáo thay đổi tùy theo ngữ cảnh xem video của từng người?

  • Tease, amplify, echo
  • The follow-up
  • The mini-series
  • The direct shot

Câu trả lời đúng là: The direct shot

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095