Rule #1: Life is supposed to be fun!

Báo cáo nào cho biết tổng thời gian xem của một video?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Báo cáo nào cho biết tổng thời gian xem của một video?

  • Báo cáo phân tích
  • Báo cáo đối tượng
  • Báo cáo tỷ lệ giữ chân người xem
  • Xem báo cáo thời gian

Câu trả lời đúng là: Báo cáo thời gian xem

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095