Rule #1: Life is supposed to be fun!

Làm cách nào bạn có thể tạo quảng cáo video để hoạt động tốt trên YouTube?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Làm cách nào bạn có thể tạo quảng cáo video để hoạt động tốt trên YouTube?

  • Đóng khung chặt chẽ và tốc độ vừa phải
  • Lên khung hình rộng rãi và tốc độ vừa phải
  • Khung rộng rãi và tốc độ nhanh chóng
  • Đóng khung chặt chẽ và tốc độ nhanh chóng

Câu trả lời đúng là: Đóng khung chặt chẽ và tốc độ nhanh

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095