Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ghép mỗi loại quảng cáo TrueView với phương pháp đặt giá thầu tương ứng.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ghép mỗi loại quảng cáo TrueView với phương pháp đặt giá thầu tương ứng.

  • TrueView cho phạm vi tiếp cận – CPM
  • Khám phá TrueView – CPA
  • TrueView cho hành động – CPA
  • TrueView trong luồng – CPV
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095