Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khoảng không quảng cáo hiển thị trên Mạng hiển thị của Google có thể đến từ AdSense hoặc:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khoảng không quảng cáo hiển thị trên Mạng hiển thị của Google có thể đến từ AdSense hoặc:

  • Phương tiện bên phải
  • AdWords
  • Teracent
  • DoubleClick Ad Exchange

Đáp án đúng là: DoubleClick Ad Exchange

Giải thích: Miễn là bạn đã nhắm mục tiêu Mạng hiển thị cho chiến dịch của mình, quảng cáo của bạn có thể xuất hiện trên các trang web của nhà xuất bản Ad Exchange, ngoài những trang có sẵn thông qua Google AdSense.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095