Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tùy chọn nhắm mục tiêu nào cho phép bạn thu hút lại những người đã truy cập trang web của bạn bằng cách phân phát cho họ quảng cáo có chứa các sản phẩm mà họ đã xem khi truy cập?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tùy chọn nhắm mục tiêu nào cho phép bạn thu hút lại những người đã truy cập trang web của bạn bằng cách phân phát cho họ quảng cáo có chứa các sản phẩm mà họ đã xem khi truy cập?

  • Tiếp thị lại động
  • Đối tượng trong thị trường
  • Nhắm mục tiêu theo chủ đề
  • Đối tượng tương tự

Câu trả lời đúng là: Tiếp thị lại động

Giải thích: Tiếp thị lại động giúp bạn xây dựng khách hàng tiềm năng và thúc đẩy doanh số bán hàng bằng cách hiển thị các sản phẩm và dịch vụ có liên quan nhất cho những khách truy cập trước đây vào trang web của bạn. Tiếp thị lại động phân phối quảng cáo có liên quan đến các phân đoạn đối tượng cụ thể của bạn. Trong khi người dùng đang mua sắm, họ sẽ thấy sản phẩm chính xác mà họ đang nghiên cứu trên trang web của bạn. Đồng thời, cô ấy có thể tự động được đề xuất các sản phẩm khác trong quảng cáo của bạn mà cô ấy có thể sẽ cân nhắc.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095