Rule #1: Life is supposed to be fun!

Kevin đang xác định xem nên sử dụng định dạng Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google nào, cũng như chọn lựa giữa hiệu suất và khả năng kiểm soát. Hãy ghép quảng cáo mà anh ấy đang tạo với lựa chọn định dạng quảng cáo phù hợp.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Kevin đang xác định xem nên sử dụng định dạng Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google nào, cũng như chọn lựa giữa hiệu suất và khả năng kiểm soát. Hãy ghép quảng cáo mà anh ấy đang tạo với lựa chọn định dạng quảng cáo phù hợp.

  • Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng – Hiệu quả (1)
  • Quảng cáo hình ảnh được tải lên – Kiểm soát (2)
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095