Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn quan tâm đến việc hiểu các chiến dịch đang hướng lưu lượng truy cập đến trang web của bạn như thế nào. Bạn sẽ xem xét chỉ số nào để biết tần suất những người xem quảng cáo của bạn kết thúc bằng cách nhấp vào quảng cáo đó?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn quan tâm đến việc hiểu các chiến dịch đang hướng lưu lượng truy cập đến trang web của bạn như thế nào. Bạn sẽ xem xét chỉ số nào để biết tần suất những người xem quảng cáo của bạn kết thúc bằng cách nhấp vào quảng cáo đó?

  • Chuyển đổi
  • Tỷ lệ nhấp
  • Chi phí cho mỗi lần nhấp chuột
  • Giá mỗi chuyển đổi

Câu trả lời đúng là: Tỷ lệ nhấp

Giải thích : Tỷ lệ cho biết tần suất những người xem quảng cáo của bạn kết thúc bằng cách nhấp vào quảng cáo đó. Tỷ lệ nhấp (CTR) có thể được sử dụng để đánh giá từ khóa và quảng cáo của bạn đang hoạt động tốt như thế nào.
Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/partners/answer/2615875

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095