Rule #1: Life is supposed to be fun!

James có một chiến dịch cho một khóa đào tạo trực tuyến và muốn hiểu cách các chiến dịch của anh ấy đang thúc đẩy doanh số bán khóa học và lượt đăng ký khóa học.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

James có một chiến dịch cho một khóa đào tạo trực tuyến và muốn hiểu cách các chiến dịch của anh ấy đang thúc đẩy doanh số bán khóa học và lượt đăng ký khóa học.

  • Có bao nhiêu người thích quảng cáo
  • Có bao nhiêu người đã xem quảng cáo
  • Có bao nhiêu người đăng ký học sau khi xem quảng cáo
  • Nhóm tuổi và giới tính nào có nhiều khả năng đăng ký một khóa học hơn sau khi xem quảng cáo

Câu trả lời đúng là: Có bao nhiêu người đã xem quảng cáoCó bao nhiêu người đăng ký học sau khi xem quảng cáo

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095