Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi thiết lập nhóm nhắm mục tiêu cho quảng cáo video, cách hiệu quả nhất là:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi thiết lập nhóm nhắm mục tiêu cho quảng cáo video, cách hiệu quả nhất là:

  • chọn tối đa 3 nhóm nhắm mục tiêu
  • chọn ít nhất 5 tùy chọn đối tượng nâng cao
  • nhắm mục tiêu rộng rãi theo các nhóm nhân khẩu học, chủ đề hoặc sở thích
  • nhắm mục tiêu hẹp theo nhóm nhân khẩu học, chủ đề hoặc sở thích

Câu trả lời đúng là: nhắm mục tiêu hẹp theo nhóm nhân khẩu học, chủ đề hoặc sở thích

Giải thích : Các phương pháp nhắm mục tiêu này được thêm vào ở cấp nhóm quảng cáo. Điều quan trọng cần biết là với mỗi phương pháp nhắm mục tiêu, bạn thêm bạn nhắm mục tiêu thu hẹp chứ không phải mở rộng.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095