Rule #1: Life is supposed to be fun!

Điều nào cần được xem xét khi phân tích hiệu suất chiến dịch của các định dạng quảng cáo video TrueView khác nhau?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Điều nào cần được xem xét khi phân tích hiệu suất chiến dịch của các định dạng quảng cáo video TrueView khác nhau?

  • Chỉ phần tư
  • Chỉ tỷ lệ xem
  • Tỷ lệ xem và phần tư
  • Phần tư và số lần nhấp vào trang web

Câu trả lời đúng là: Tỷ lệ xem và phần tư

Giải thích : Tỷ lệ xem cho bạn biết số lượt xem hoặc tương tác mà quảng cáo video của bạn nhận được chia cho số lần quảng cáo của bạn được hiển thị (số lần hiển thị video và hình thu nhỏ).

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095