Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi thiết lập chiến lược lâu dài để quảng bá ứng dụng, bạn cần hiểu rằng mục tiêu có thể thay đổi theo thời gian. Hãy sắp xếp các giai đoạn sau đây theo trình tự nên áp dụng.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi thiết lập chiến lược lâu dài để quảng bá ứng dụng, bạn cần hiểu rằng mục tiêu có thể thay đổi theo thời gian. Hãy sắp xếp các giai đoạn sau đây theo trình tự nên áp dụng.

  1. Xây dựng cơ sở người dùng và cài đặt trên quy mô lớn.
  2. Thêm các chiến dịch tập trung vào lượt cài đặt có giá trị cao hơn bằng cách tập trung vào các hành động trong ứng dụng.
  3. Kích hoạt người dùng hiện tại bằng các chiến dịch tương tác.

Giải thích: Cách tốt nhất, hãy bắt đầu Chiến dịch ứng dụng của bạn bằng cách tập trung vào việc thúc đẩy lượt cài đặt để xây dựng cơ sở người dùng mạnh mẽ. Tiếp theo, tạo các chiến dịch bổ sung để thúc đẩy lượt cài đặt có giá trị cao hơn bằng cách tập trung vào các hành động trong ứng dụng của những người dùng có giá trị. Cuối cùng, hãy xem xét kích hoạt người dùng hiện tại bằng cách tương tác lại với ứng dụng.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095