Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để nhắm mục tiêu chính xác, tài sản được sắp xếp theo nhóm quảng cáo có cùng chủ đề. Những chủ đề này thường liên quan đến những yếu tố nào sau đây nhất (Hãy chọn ba đáp án).

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để nhắm mục tiêu chính xác, tài sản được sắp xếp theo nhóm quảng cáo có cùng chủ đề. Những chủ đề này thường liên quan đến những yếu tố nào sau đây nhất (Hãy chọn ba đáp án).

  • Vị trí của người dùng
  • Lịch quảng cáo
  • Thông điệp
  • Chủ đề
  • Đối tượng

Các câu trả lời đúng là: Thông điệp , Chủ đề và Đối tượng

Giải thích: Để nhắm mục tiêu chính xác, nội dung được tổ chức thành các nhóm quảng cáo xoay quanh một chủ đề, đối tượng hoặc thông điệp cụ thể. Quảng cáo chỉ được tạo từ sự kết hợp của các nội dung trong một nhóm quảng cáo.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095