Rule #1: Life is supposed to be fun!

Megan đang thiết lập một Chiến dịch ứng dụng của Google, nhưng cô không biết chắc nên nhắm mục tiêu theo vị trí chi tiết đến mức nào. Tại sao nhà tiếp thị cần nhắm mục tiêu theo vị trí từ cấp quốc gia trở lên?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Megan đang thiết lập một Chiến dịch ứng dụng của Google, nhưng cô không biết chắc nên nhắm mục tiêu theo vị trí chi tiết đến mức nào. Tại sao nhà tiếp thị cần nhắm mục tiêu theo vị trí từ cấp quốc gia trở lên?

  • Chiến dịch ứng dụng không cho phép nhắm mục tiêu theo vị trí ở cấp chi tiết hơn cấp quốc gia.
  • Người dùng bên ngoài khu vực mục tiêu vị trí có thể cảm thấy bị loại trừ.
  • Cạnh tranh trở nên tập trung hơn ở cấp độ chi tiết.
  • Hệ thống hoạt động tốt nhất khi làm việc từ tập dữ liệu lớn nhất có thể.

Câu trả lời đúng là: Hệ thống hoạt động tốt nhất khi làm việc từ tập dữ liệu lớn nhất có thể.

Giải thích: Nhắm mục tiêu theo vị trí chi tiết hơn cấp quốc gia không được khuyến nghị, vì hệ thống hoạt động tốt nhất khi làm việc từ tập dữ liệu lớn nhất có thể.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095