Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi quyết định chọn giữa Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng và quảng cáo đã tải lên, khi nào bạn nên ưu tiên khả năng kiểm soát thay vì hiệu suất?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi quyết định chọn giữa Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng và quảng cáo đã tải lên, khi nào bạn nên ưu tiên khả năng kiểm soát thay vì hiệu suất?

  • Khi hiệu quả là mục tiêu chính của bạn.
  • Khi quảng cáo của bạn phải đáp ứng chính xác yêu cầu về xây dựng thương hiệu.
  • Khi bạn muốn quảng cáo phân phát ở tất cả kích thước vị trí quảng cáo.
  • Khi quảng cáo của bạn vượt ngân sách và bạn phải cắt giảm chi phí.
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095