Rule #1: Life is supposed to be fun!

Các nhà quảng cáo có thể lựa chọn hai định dạng quảng cáo chính trên Mạng Hiển thị của Google: quảng cáo hiển thị thích ứng và quảng cáo dạng hình ảnh được tải lên. Hãy ghép lợi ích của từng loại quảng cáo với định dạng quảng cáo phù hợp.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Các nhà quảng cáo có thể lựa chọn hai định dạng quảng cáo chính trên Mạng Hiển thị của Google: quảng cáo hiển thị thích ứng và quảng cáo dạng hình ảnh được tải lên.
Hãy ghép lợi ích của từng loại quảng cáo với định dạng quảng cáo phù hợp.

  • Quảng cáo hiển thị thích ứng – Hiệu quả
  • Quảng cáo dạng hình ảnh đã tải lên – Khả năng kiểm soát

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Google Display cho phép các nhà quảng cáo chọn giữa hai định dạng quảng cáo chính: quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng và quảng cáo hình ảnh được tải lên. Kết hợp lợi ích của từng loại quảng cáo với tùy chọn định dạng quảng cáo thích hợp.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095