Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi quảng cáo hiển thị động được xuất bản từ Studio, loại quảng cáo nào được đặt trong Campaign Manager?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi quảng cáo hiển thị động được xuất bản từ Studio, loại quảng cáo nào được đặt trong Campaign Manager?

  • Hình ảnh
  • Biểu ngữ HTML5
  • Quảng cáo xen kẽ hiển thị tùy chỉnh
  • Đa phương tiện

Câu trả lời chính xác: Đa phương tiện

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095