Rule #1: Life is supposed to be fun!

Campaign Manager và Display & Video 360 được liên kết ở đâu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Campaign Manager và Display & Video 360 được liên kết ở đâu?

  • Thuộc tính của nhà quảng cáo
  • Cấu hình Floodlight
  • Tài khoản phụ của quản trị viên
  • Thuộc tính chiến dịch

Câu trả lời chính xác: Cấu hình Floodlight

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095