Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để liên kết một nhà quảng cáo trên Display & Video 360, bước đầu tiên mà bạn phải thực hiện trong Campaign Manager là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để liên kết một nhà quảng cáo trên Display & Video 360, bước đầu tiên mà bạn phải thực hiện trong Campaign Manager là gì?

  • Từ Campaign Manager, chuyển đến biểu tượng ứng dụng Google Marketing Platform và chọn Display & Video 360
  • Liên hệ với bộ phận hỗ trợ bằng cách sử dụng trò chuyện trực tiếp
  • Thêm ID đối tác Display & Video 360 vào cấu hình Floodlight dưới dạng liên kết
  • Tạo một liên kết mới trong các thuộc tính của nhà quảng cáo và thêm mã Quản lý quảng cáo

Câu trả lời chính xác: Thêm ID đối tác Display & Video 360 vào cấu hình Floodlight dưới dạng liên kết

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095