Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi nào thì Google Analytics không thể xác định các phiên từ cùng một người dùng theo mặc định?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi nào thì Google Analytics không thể xác định các phiên từ cùng một người dùng theo mặc định?

  • Khi các phiên diễn ra trên cùng một trình duyệt trên cùng một thiết bị
  • Khi các phiên diễn ra trên cùng một trình duyệt vào cùng một ngày
  • Khi các phiên chia sẻ cùng một cookie của trình duyệt
  • Khi các phiên diễn ra trong các trình duyệt khác nhau trên cùng một thiết bị

Câu trả lời đúng là: Khi các phiên diễn ra trong các trình duyệt khác nhau trên cùng một thiết bị

Giải thích: Nếu phiên đang diễn ra bởi cùng một người dùng, trên cùng một thiết bị nhưng trong một trình duyệt khác, thì phiên đó sẽ được Google Analytics coi là một phiên từ một người dùng mới.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095