Rule #1: Life is supposed to be fun!

Báo cáo nào cung cấp dữ liệu về hiệu quả hoạt động của các phiên hoạt động cụ thể trên trang web?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Báo cáo nào cung cấp dữ liệu về hiệu quả hoạt động của các phiên hoạt động cụ thể trên trang web?

  • Báo cáo tần suất và lần truy cập gần đây
  • Báo cáo sự kiện hàng đầu
  • Báo cáo vị trí
  • Báo cáo chi tiết về nội dung

Câu trả lời đúng là: Báo cáo chi tiết về nội dung

Giải thích: Bạn có thể xem hiệu suất của các phần cụ thể trên trang web của mình trong thứ nguyên “Tìm hiểu sâu về nội dung” trong Google Analytics. Để tìm báo cáo này trong Google Analytics sau khi đăng nhập, hãy nhấp vào Hành vi >> Nội dung trang web >> Chi tiết nội dung. Nếu trang web của bạn không có cấu trúc thư mục, bạn có thể nhóm nội dung bằng cách xác định quy tắc. Cấu trúc thư mục của trang web chỉ được hiển thị trong báo cáo này.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095