Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để xem dữ liệu chính xác trong một Báo cáo tùy chỉnh, bạn nên tránh làm gì

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để xem dữ liệu chính xác trong một Báo cáo tùy chỉnh, bạn nên tránh làm gì

  • Tạo báo cáo với Chỉ số tùy chỉnh
  • Sử dụng Thứ nguyên tùy chỉnh làm thứ nguyên chính
  • Sử dụng nhiều thứ nguyên cùng nhau trong cùng một báo cáo
  • Ghép nối các chỉ số và thứ nguyên của các phạm vi khác nhau

Câu trả lời đúng là: Ghép nối các chỉ số và thứ nguyên của các phạm vi khác nhau

Giải thích: Không thể ghép nối các chỉ số và thứ nguyên của các phạm vi khác nhau trong bất kỳ báo cáo nào.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095