Rule #1: Life is supposed to be fun!

Báo cáo nào xác định các trình duyệt có thể gặp vấn đề với một trang web?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Báo cáo nào xác định các trình duyệt có thể gặp vấn đề với một trang web?

  • Báo cáo Người dùng đang hoạt động
  • Báo cáo Nguồn / Phương tiện
  • Báo cáo Mới so với Quay lại
  • Báo cáo Trình duyệt & Hệ điều hành

Câu trả lời đúng là: Báo cáo Trình duyệt & Hệ điều hành

Giải thích: Nếu tỷ lệ chuyển đổi thấp hơn mức trung bình cho các trình duyệt hoặc nền tảng cụ thể, hãy duyệt trang web bằng các trình duyệt và nền tảng đó. Đặc biệt chú ý đến các trang đích, biểu mẫu thanh toán và bất kỳ trang nào mà người dùng phải điều hướng để chuyển đổi. Khắc phục mọi vấn đề về khả năng sử dụng mà bạn tìm thấy với các trang này.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/2659291

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095