Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu người dùng xem một video 3 lần trong một phiên hoạt động và video có chứa mã theo dõi sự kiện, Analytics sẽ tính bao nhiêu Sự kiện duy nhất?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu người dùng xem một video 3 lần trong một phiên hoạt động và video có chứa mã theo dõi sự kiện, Analytics sẽ tính bao nhiêu Sự kiện duy nhất?

  • 0
  • 2
  • 3
  • 1

Câu trả lời đúng là: 1

Nếu người dùng xem video có theo dõi sự kiện, ba lần trong một phiên, thì Analytics sẽ chỉ tính video đó là 1 sự kiện duy nhất. Sự kiện duy nhất là tương tác với nội dung của một người dùng trong một phiên duy nhất có thể được theo dõi riêng biệt với số lần xem trang hoặc số lần xem màn hình. Lượt tải xuống, nhấp chuột vào quảng cáo trên thiết bị di động, lượt phát video và tương tác với các tiện ích, phần tử Flash và phần tử được nhúng AJAX là tất cả các ví dụ về tương tác mà bạn có thể muốn theo dõi dưới dạng Sự kiện duy nhất.

Analytics tăng chỉ số Sự kiện duy nhất lên 1 lần đầu tiên trong phiên mà nó nhận được sự kiện có kết hợp Danh mục / Hành động / Nhãn duy nhất và bỏ qua các sự kiện tiếp theo trong phiên có cùng sự kết hợp Danh mục / Hành động / Nhãn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095