Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi nào nội dung Định nghĩa giao diện quảng cáo của trình phát video (VPAID) sẽ được sử dụng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi nào nội dung Định nghĩa giao diện quảng cáo của trình phát video (VPAID) sẽ được sử dụng?

  • Làm bản sao lưu cho nội dung VAST
  • Khi quảng cáo video chứa các tính năng tương tác
  • Đối với các video được phân phát trên thiết bị di động
  • Khi VAST không được hỗ trợ

Câu trả lời đúng là: Khi VAST không được hỗ trợ

Giải thích: VPAID là quảng cáo đa phương tiện được phân phối dưới dạng một loại nội dung phương tiện bổ sung trong thẻ VAST. VPAID thường được sử dụng để tương tác với quảng cáo trong trình phát video trong luồng của nhà xuất bản. Nội dung VPAID sẽ được sử dụng khi VAST không được hỗ trợ.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095