Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi áp dụng bộ lọc cho một chế độ xem, dữ liệu nào sẽ bị ảnh hưởng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi áp dụng bộ lọc cho một chế độ xem, dữ liệu nào sẽ bị ảnh hưởng?

  • Dữ liệu từ trước khi bộ lọc được tạo
  • Dữ liệu từ sau khi bộ lọc được tạo
  • Tất cả dữ liệu có sẵn trong một chế độ xem
  • Không có dữ liệu nào có sẵn trong một chế độ xem

Câu trả lời chính xác: Dữ liệu từ sau khi bộ lọc được tạo

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095