Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hiroko đã xem xét tất cả các chiến lược đặt giá thầu tự động hiện có. Cô ấy nên chọn chiến lược nào nếu tập trung vào lượt chuyển đổi nhằm tăng doanh số bán xe đạp trực tuyến trong phạm vi ngân sách của mình

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hiroko đã xem xét tất cả các chiến lược đặt giá thầu tự động hiện có. Cô ấy nên chọn chiến lược nào nếu tập trung vào lượt chuyển đổi nhằm tăng doanh số bán xe đạp trực tuyến trong phạm vi ngân sách của mình?
Chọn câu trả lời đúng nhất.

  • (A) Tối đa hóa chuyển đổi
  • (B) Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo
  • (C) Tỷ lệ hiển thị mục tiêu
  • (D) Tối đa hóa số lần nhấp

Giải thích: Hiroko nên chọn chiến lược đặt giá thầu tự động Tối đa hóa lượt chuyển đổi vì chiến lược đặt giá thầu tự động này sẽ giúp cô ấy thúc đẩy nhiều lượt chuyển đổi nhất có thể với ngân sách của mình. Không cần cung cấp mục tiêu giá mỗi nhấp chuột (CPC), giá mỗi chuyển đổi (CPA) hoặc lợi tức chi tiêu quảng cáo (ROAS) cụ thể.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095