Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi chọn nội dung trong Thư viện nội dung, 3 thuộc tính nào sẽ xuất hiện trong phần Chi tiết nội dung? (chọn 3 đáp án)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi chọn nội dung trong Thư viện nội dung, 3 thuộc tính nào sẽ xuất hiện trong phần Chi tiết nội dung? (chọn 3 đáp án) Chọn Tất cả các câu trả lời đúng

  • Các quảng cáo sử dụng nội dung
  • Bản xem trước của từng nội dung
  • Đường dẫn động
  • Kích thước tài sản

Các câu trả lời đúng là: Đường dẫn động , Thứ nguyên nội dung và Bản xem trước của từng nội dung

Giải thích : Khi bạn chọn hộp ở bên phải tên nội dung, Trang chi tiết tệp hiển thị ở bên phải cửa sổ. Bên cạnh tên của nội dung, bản xem trước, thứ nguyên và kích thước tệp, bạn sẽ thấy Đường dẫn động.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/richmedia/answer/6011700

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095