Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi một Chiến dịch ứng dụng của Google bắt đầu chạy, công nghệ máy học sẽ tự động hóa nhiều công việc trong chiến dịch. Một lý do khiến các nhà tiếp thị vẫn nên tham gia vào chiến dịch sau khi nó được khởi chạy là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi một Chiến dịch ứng dụng của Google bắt đầu chạy, công nghệ máy học sẽ tự động hóa nhiều công việc trong chiến dịch.
Một lý do khiến các nhà tiếp thị vẫn nên tham gia vào chiến dịch sau khi nó được khởi chạy là gì?

  • Nhà tiếp thị sẽ cần tìm kiếm và giải quyết bất kỳ vấn đề chiến dịch nào được tìm thấy trong phần thông báo của tài khoản.
  • Đôi khi, Chiến dịch ứng dụng sẽ yêu cầu ý kiến của con người thông qua bảng câu hỏi, để giúp định hướng các mục tiêu tiếp thị của nó.
  • Nhà tiếp thị sẽ vẫn cần xem xét cụm từ tìm kiếm và báo cáo phân đoạn, để thực hiện các điều chỉnh thủ công phù hợp.
  • Chiến lược đằng sau Chiến dịch ứng dụng có thể sẽ thay đổi theo thời gian, có nghĩa là các ranh giới cần được thiết lập cho phù hợp.

Câu trả lời đúng là: Chiến lược đằng sau Chiến dịch ứng dụng có thể sẽ thay đổi theo thời gian, có nghĩa là các ranh giới cần được thiết lập cho phù hợp.

Giải thích: Máy học tự động hóa nhiều tác vụ liên quan đến việc chạy Chiến dịch ứng dụng, nhưng hãy nhớ rằng bạn không thể chỉ “đặt nó và quên nó”. Chiến lược đằng sau Chiến dịch ứng dụng của bạn có thể sẽ thay đổi theo thời gian và công việc của bạn với tư cách là nhà tiếp thị là đặt ra các ranh giới cho phù hợp.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095