Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chọn 2 lý do có thể khiến một công ty tài chính đầu tư vào việc quảng cáo ứng dụng. Hãy chọn các câu trả lời đúng nhất.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chọn 2 lý do có thể khiến một công ty tài chính đầu tư vào việc quảng cáo ứng dụng. Hãy chọn các câu trả lời đúng nhất.

  • Để thúc đẩy các cuộc gọi điện thoại đến dịch vụ khách hàng thông qua ứng dụng.
  • Để xác định xem người dùng ứng dụng có địa điểm ngân hàng ưa thích hay không.
  • Để tăng mức độ tương tác của người dùng với ứng dụng.
  • Để giúp người dùng khám phá ứng dụng.

Câu trả lời đúng là: Để tăng mức độ tương tác của người dùng với ứng dụngĐể giúp người dùng khám phá ứng dụng.

Giải thích: Các nhà tiếp thị chịu trách nhiệm thúc đẩy lượt tải xuống và khuyến khích sử dụng ứng dụng. Với hơn 2 triệu ứng dụng có sẵn trong Cửa hàng Google Play, hoạt động tiếp thị đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp người dùng tìm thấy ứng dụng. Cụ thể, các nhóm tiếp thị tập trung vào việc khám phá – kết nối người dùng mới với một ứng dụng; và tương tác – kết nối lại người dùng hiện tại với một ứng dụng.

.

.

.

Hai lý do phổ biến nhất mà một công ty tài chính có thể sẽ chọn quảng bá ứng dụng của mình là gì?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095