Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chiến dịch ứng dụng của Google dùng cách nào để giúp nhà quảng cáo không phải tốn nhiều công sức thử nghiệm nhiều lần theo cách thủ công?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chiến dịch ứng dụng của Google dùng cách nào để giúp nhà quảng cáo không phải tốn nhiều công sức thử nghiệm nhiều lần theo cách thủ công?

  • Hệ thống có thể xác định ngay nội dung quảng cáo tốt nhất do nhà tiếp thị gửi.
  • Hệ thống tự động tạo quảng cáo mà không cần con người đầu vào.
  • Hệ thống đề xuất dữ liệu đã được chứng minh dựa trên các doanh nghiệp tương tự từ cùng ngành.
  • Hệ thống tự động kiểm tra các quảng cáo khác nhau để xác định quảng cáo nào hoạt động tốt nhất.

Câu trả lời đúng là: Hệ thống tự động kiểm tra các quảng cáo khác nhau để xác định quảng cáo nào hoạt động tốt nhất

Giải thích: Hệ thống theo hướng dữ liệu thực hiện các mục tiêu chiến dịch của bạn trên quy mô lớn, trong thời gian thực, với đầu vào tối thiểu, có nghĩa là không còn thời gian lặp lại thử nghiệm thủ công tốn thời gian.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095