Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi Google Ads được liên kết với Google Analytics, làm cách nào để quảng cáo có thể tận dụng đối tượng từ Google Analytics?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi Google Ads được liên kết với Google Analytics, làm cách nào để quảng cáo có thể tận dụng đối tượng từ Google Analytics?

 • Có thể liên hệ với đối tượng trong Google Ads để nghiên cứu khách hàng
 • Có thể sử dụng đối tượng trong Google Ads để điều chỉnh nhắm mục tiêu theo địa lý của các chiến dịch quảng cáo
 • Có thể sử dụng đối tượng trong Google Ads để xem dữ liệu đo điểm chuẩn của ngành
 • Đối tượng trong Google Ads có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu các chiến dịch quảng cáo
 • “Câu trả lời đúng là: Có thể sử dụng đối tượng trong Google Ads để nhắm mục tiêu chiến dịch quảng cáo


  Đối tượng cho phép bạn phân khúc người dùng theo những cách quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn. Phân đoạn theo thứ nguyên, chỉ số và sự kiện để bao gồm hầu hết mọi tập hợp con người dùng.
  Đối tượng trong Analytics là những người dùng mà bạn nhóm lại với nhau dựa trên bất kỳ tổ hợp thuộc tính nào có ý nghĩa đối với doanh nghiệp của bạn.
  Tất cả các công cụ quảng cáo của Google thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn khi được kết hợp với Google Ads! Khi bạn tạo đối tượng tiếp thị lại trong Analytics, đối tượng này sẽ có sẵn trong tài khoản quảng cáo mà bạn đã chọn.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/2611291
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/9355935

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095