Rule #1: Life is supposed to be fun!

Vì bạn đã thiết lập luồng dữ liệu web nên trang web của bạn đã cung cấp dữ liệu cho thuộc tính Google Analytics của bạn. Bạn nhận thấy rằng tính năng đo lường nâng cao được bật cho luồng dữ liệu web. Điều gì xảy ra khi cài đặt này được bật?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Vì bạn đã thiết lập luồng dữ liệu web nên trang web của bạn đã cung cấp dữ liệu cho thuộc tính Google Analytics của bạn. Bạn nhận thấy rằng tính năng đo lường nâng cao được bật cho luồng dữ liệu web. Điều gì xảy ra khi cài đặt này được bật?

 • Các sự kiện từ ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn có thể được kết hợp với dữ liệu trang web hiện tại của bạn
 • Báo cáo chuyển đổi cho luồng dữ liệu web sử dụng máy học để phân phối tín dụng trên các kênh
 • Sự kiện có thể được liên kết với người dùng đã đăng nhập để bật thiết bị chéo báo cáo
 • Các sự kiện bổ sung được thu thập từ trang web của bạn mà bạn không cần thay đổi mã trang web
 • “Câu trả lời đúng là: Các sự kiện bổ sung được thu thập từ trang web của bạn mà bạn không cần phải thay đổi mã trang web của mình


  Nếu đang tạo luồng dữ liệu web, bạn sẽ thấy một tùy chọn có tên là “đo lường nâng cao”. Hãy bật tính năng này để tự động thu thập số lần xem trang, thao tác cuộn, số lần nhấp vào liên kết ngoài, tìm kiếm trang web và các sự kiện phổ biến khác của người dùng. Bạn có thể tắt hoặc bật lại tính năng đo lường nâng cao bất kỳ lúc nào.
  Tính năng đo lường nâng cao cho phép bạn đo lường các tương tác với nội dung của mình bằng cách bật các tùy chọn (sự kiện) trong giao diện Google Analytics. Không cần thay đổi mã. Khi bạn bật các tùy chọn này cho luồng dữ liệu web, thẻ Google Analytics của bạn sẽ bắt đầu gửi sự kiện ngay lập tức.
  Trước khi bật tính năng đo lường nâng cao, hãy đảm bảo bạn hiểu từng tùy chọn và dữ liệu nâng cao nào sẽ được thu thập. Bạn cũng có thể tắt các tùy chọn đo lường cụ thể trong cài đặt.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/9216061

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095