Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi chọn “Chia sẻ liên kết mẫu” trong trang tổng quan, nội dung nào sẽ được chia sẻ?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi chọn “Chia sẻ liên kết mẫu” trong trang tổng quan, nội dung nào sẽ được chia sẻ?

  • Chỉ trang tổng quan
  • Chỉ thông tin
  • Bảng điều khiển và dữ liệu
  • Không phải bảng điều khiển cũng không phải dữ liệu

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095