Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chiến lược đặt giá thầu tự động đảm nhiệm phần việc nặng nhọc giúp các nhà quảng cáo trên Google Ads. Chiến lược này sử dụng yếu tố nào để đặt giá thầu phù hợp cho mỗi phiên đấu giá?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chiến lược đặt giá thầu tự động đảm nhiệm phần việc nặng nhọc giúp các nhà quảng cáo trên Google Ads. Chiến lược này sử dụng yếu tố nào để đặt giá thầu phù hợp cho mỗi phiên đấu giá?

  • Phần mở rộng quảng cáo
  • Điều khiển bằng tay
  • Xếp hạng người bán
  • Máy học

Câu trả lời đúng là: Máy học

Đặt giá thầu tự động sử dụng Máy học để đặt giá thầu phù hợp cho mọi phiên đấu giá.

Đặt giá thầu tự động sử dụng công nghệ máy học để theo thuật toán giúp bạn đặt giá thầu thích hợp cho mỗi và mọi phiên đấu giá. Điều này giúp bạn không phải tốn nhiều công sức và phỏng đoán khi đặt giá thầu, vì vậy bạn có thể đạt được mục tiêu hiệu suất của mình một cách hiệu quả và chính xác hơn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095