Rule #1: Life is supposed to be fun!

Làm thế nào để bạn có thể tạo các quảng cáo video đạt hiệu quả cao trên YouTube?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Làm thế nào để bạn có thể tạo các quảng cáo video đạt hiệu quả cao trên YouTube?

  • Cắt quảng cáo TV của bạn thành quảng cáo video: 30 và: 15
  • Xây dựng lại các điểm truyền hình của bạn thành các quảng cáo video: 30,: 15 và: 06
  • Sử dụng lại các điểm TV của bạn trên YouTube – tất cả đều là video
  • Xây dựng từ đầu thay vì sửa đổi vị trí TV của bạn

Câu trả lời đúng là: Xây dựng từ đầu thay vì sửa đổi vị trí TV của bạn

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095