Rule #1: Life is supposed to be fun!

Kết hợp từng chiến lược đấu thầu tự động với mục tiêu chiến dịch phù hợp.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Kết hợp từng chiến lược đấu thầu tự động với mục tiêu chiến dịch phù hợp.

  • Tỷ lệ hiển thị mục tiêu – Khả năng hiển thị
  • CPA mục tiêu – Chuyển đổi
  • Tối đa hóa số lần nhấp – Lưu lượng truy cập
  • ROAS mục tiêu – Doanh thu

.

.

.

Khớp từng chiến lược đặt giá thầu tự động với mục tiêu chiến dịch phù hợp.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095