Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi cần khuyến khích hành động, bạn nên tập trung vào các đối tượng có ý định mua hàng ở mức cao nhất. Đối tượng nào ở “phần đáy phễu” sau đây bao gồm những người dùng đã tương tác với thương hiệu của bạn nhưng vì lý do gì đó đã không chuyển đổi?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi cần khuyến khích hành động, bạn nên tập trung vào các đối tượng có ý định mua hàng ở mức cao nhất. Đối tượng nào ở “phần đáy phễu” sau đây bao gồm những người dùng đã tương tác với thương hiệu của bạn nhưng vì lý do gì đó đã không chuyển đổi?

  • Đối tượng có mục đích tùy chỉnh cho YouTube
  • Đối tượng tương tự
  • Đối tượng trong thị trường
  • Tiếp thị lại hoặc Đối sánh khách hàng

Câu trả lời đúng là: Tiếp thị lại hoặc Đối sánh khách hàng

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095